Χ

아키텍쳐필러(Architectural Pillar) > 제품소개

본문 바로가기

HOME > 제품소개 > 아키텍쳐필러(Architectural Pillar) > 제품소개

아키텍쳐필러(Architectural Pillar) > 제품소개

쇼핑몰 검색

아키텍쳐필러(Architectural Pillar) 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

용도및 특징
인증
색상

상품 상세설명

 

​   아키텍쳐필러 특징   


미니크레타, 크레타와 함께 시공이 가능하여 동질감 형성 

 

다양한 컬러를 블랜딩한 아키텍쳐필러

 

기둥 외에도 다양한 용도로 사용 가능

 

 

​   아키텍쳐필러 규격    

 

 9339a0e24acd6453311c259ec2e0e273_1513237026_6541.jpg 

    제품 색상   
 

82d6a1cd6b4959f407b7d3a2d19420a4_1535675462_6394.jpg
 

 

​   아키텍쳐 필러 시공단면도    

 

c49d9486073874a251819deb30d41adf_1513756567_2898.jpg 


 ​   아키텍쳐 필러 + 미니크레타 / 크레타 시공 평면도    

 

58d51cc76dc9de341a8ddc2b401c78b7_1515055830_6535.jpg