Χ

아키텍쳐필러(Architectural Pillar) > 제품소개

본문 바로가기

HOME > 제품소개 > 아키텍쳐필러(Architectural Pillar) > 제품소개

아키텍쳐필러(Architectural Pillar) > 제품소개

쇼핑몰 검색

아키텍쳐필러(Architectural Pillar) 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

용도및 특징
인증
색상

상품 상세설명

 

​   아키텍쳐필러 특징   


미니크레타, 크레타, 세마와 함께 시공이 가능하여 동질감 형성 

 

다양한 컬러를 블랜딩한 아키텍쳐필러

 

기둥 외에도 다양한 용도로 사용 가능


 윗면에 스프릿 홈이 있어 미니크레타, 크레타는 L:500mm으로 세마는 L:400mm으로 스프릿 후 사용 가능


 

​   아키텍쳐필러 규격                                           ​   아키텍쳐필러캡 규격    

 

 

 b7d78c0cb63310f934f577ddae1a20a3_1551746598_2768.jpg 

    제품 색상   
 

b7d78c0cb63310f934f577ddae1a20a3_1551746493_0983.jpg b7d78c0cb63310f934f577ddae1a20a3_1551746492_8182.jpg b7d78c0cb63310f934f577ddae1a20a3_1551746492_5686.jpg
 

 

​   아키텍쳐 필러 시공단면도    

 

b7d78c0cb63310f934f577ddae1a20a3_1551746516_4783.jpg
 


 ​   아키텍쳐 필러 + 미니크레타 / 크레타 시공 평면도    

 

d60338352d35b50df9c16c4c4b37880c_1544427257_7915.jpg