Χ

세마(Semma) > 제품소개

본문 바로가기

HOME > 제품소개 > 세마(Semma) > 제품소개

세마(Semma) > 제품소개

쇼핑몰 검색

세마(Semma) 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

용도및 특징
인증
색상

상품 상세설명


   세마 특징   


Void Fill Interlock System(생산시 다양한 골재가 투입되는 4코어 시스템)

    방식으로 생산된 미적, 구조적으로 안정된 블럭​ 

 

■ 조경용블럭으로 정원, 공원, 가로 등에 시공으로 차별화된 주변환경 연출

■ 일부 화단용(Free standing wall)으로도 사용 가능

 1블럭 + 1커넥터로 견고함까지 겸비한 경관옹벽블럭 ​ 

     세마 규격    

e906214429506a5fb2ceeae8bafccad6_1499042852_6077.jpg


​    아키텍쳐캡 규격    
e906214429506a5fb2ceeae8bafccad6_1499042852_6559.jpg

 

​    제품 색상     


82d6a1cd6b4959f407b7d3a2d19420a4_1535675143_5985.jpg


    Retaining wall 시공단면도   


c49d9486073874a251819deb30d41adf_1513748227_558.jpg
​                                                                                                             
 ※ 현장여건에 따라 다소 다를 수 있습니다. 현장별 구조계산이 필요할 수 있습니다.

 


    Step 시공단면도   


c49d9486073874a251819deb30d41adf_1513748302_6113.jpg
bb76c38f7596a17ee2db9d5a43b41029_1530516259_4296.jpg