Χ

세마(Semma) > 제품소개

본문 바로가기

HOME > 제품소개 > 세마(Semma) > 제품소개

세마(Semma) > 제품소개

쇼핑몰 검색

세마(Semma) 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

용도및 특징
인증
색상

상품 상세설명


   세마 특징   


Void Fill Interlock System(생산시 다양한 골재가 투입되는 4코어 시스템)

    방식으로 생산된 미적, 구조적으로 안정된 블럭​ 

 

■ 조경용블럭으로 정원, 공원, 가로 등에 시공으로 차별화된 주변환경 연출

■ 일부 화단용(Free standing wall)으로도 사용 가능

 1블럭 + 1커넥터로 견고함까지 겸비한 경관옹벽블럭 ​ 

 

                374ee4eb87d9cc80586f0d3ef89eab52_1522711355_6099.jpg
                                      

 마감블록은 아키텍쳐캡을 사용 _ 용도에 따라 스프릿타입, 라운딩타입을 결정


 아키텍쳐필러를 코너블럭으로 사용가능 (생산시 스프릿홈을 제작하여 시공시 스프릿 후 사용)


    세마 규격    


abb60435ea6044bd530834576c88af94_1551684501_2474.jpg
 

​    아키텍쳐캡 규격    
e906214429506a5fb2ceeae8bafccad6_1499042852_6559.jpg

 

​    제품 색상     


5fed71a3773669fd39feb59ed37bc030_1551246342_9751.jpg 5fed71a3773669fd39feb59ed37bc030_1551246349_2844.jpg 5fed71a3773669fd39feb59ed37bc030_1551246352_2294.jpg    Retaining wall 시공단면도   


1c6306548a8eccfce20eeb67ec0623d9_1544069843_205.jpg

​                                                                                                             
 ※ 현장여건에 따라 다소 다를 수 있습니다. 현장별 구조계산이 필요할 수 있습니다.

 


    Step 시공단면도   


abb60435ea6044bd530834576c88af94_1551684520_4324.jpg


abb60435ea6044bd530834576c88af94_1551684541_973.jpg 

<세마 계단 시공사진_서호추모공원>                              


abb60435ea6044bd530834576c88af94_1551684660_8659.jpg