Χ

크레타(Creta) > 제품소개

본문 바로가기

HOME > 제품소개 > 크레타(Creta) > 제품소개

크레타(Creta) > 제품소개

쇼핑몰 검색

크레타(Creta) 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

용도및 특징
인증
색상

상품 상세설명

 

   크레타 특징     조경용블럭으로 정원, 공원, 가로 등에 시공으로 차별화된 주변환경 연출


■ 클래식한 분위기의 정원을 완성시키는 가장 아름다운 블럭 

■ Free-Standing Wall System 블랜딩 경관옹벽블록


 1블럭 + 1커넥터로 견고함까지 겸비한 경관옹벽블럭 ​    크레타 규격    

e906214429506a5fb2ceeae8bafccad6_1499042766_4974.jpg

 

   아키텍쳐캡 규격    
e906214429506a5fb2ceeae8bafccad6_1499042766_5476.jpg

 

   제품 색상    

 

58d51cc76dc9de341a8ddc2b401c78b7_1515054380_1232.jpg
 


​    Free standing wall 시공단면도     c49d9486073874a251819deb30d41adf_1513746188_7915.jpg


    Retaining wall 시공단면도   


c49d9486073874a251819deb30d41adf_1513746307_5759.jpg
                  
                                   ※ 현장여건에 따라 다소 다를 수 있습니다. 현장별 구조계산이 필요할 수 있습니다.

 

 

    Step 시공단면도    


c49d9486073874a251819deb30d41adf_1513746480_1935.jpg